Spoedgevallen

Wij hebben ons aangesloten bij de Tandartsspoedpraktijk gevestigd op de afdeling kaakchirurgie van het St. Antonius ziekenhuis Utrecht locatie Leidsche Rijn, Soestwetering 1, Utrecht.

Het voordeel voor de patiënten  is de mogelijkheid voor een multidisciplinaire behandeling als deze dus echt nodig is. Indien noodzakelijk is de apotheek er ook gevestigd.

De nooddienst is uitsluitend telefonisch te consulteren voor ongevallen, nabloedingen en zeer ernstige pijnklachten, telefoonnummer 0900 – 8602.